Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Adviesraden en -commissies > Cultuurraad

Cultuurraad

De cultuurraad geeft mee gestalte aan het cultuurbeleid. De raad verleent advies aan het stadsbestuur over alle culturele beleidsmateries die de stad aanbelangen (vb. aankoop kunstwerk, bouw van culturele infrastructuur, herbestemming van patrimonium, het cultuurbeleidsplan en actieplannen, erkenning van een nieuwe vereniging, aankaarten van bepaalde evoluties, noden van de sector, etc. Ze informeert over culturele activiteiten en aangelegenheden, bevordert de cultuurparticipatie en is nauw betrokken bij de opmaak van het cultuurbeleidsplan en het hele proces van cultuurbeleidsplanning.

Werking

De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering die 3 keer per jaar samenkomt. Deze kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur dat minstens zes keer per jaar vergadert. Daarnaast kan de raad zich laten bijstaan door werkgroepen en commissies ter ondersteuning van de adviestaak.

Samenstelling

De cultuurraad is samengesteld uit Nieuwpoortse verenigingen en organisaties die zowel met professionelen als met vrijwilligers werken en geïnteresseerde burgers die als deskundigen worden gecoöpteerd.

Dagelijks bestuur

  • voorzitter: Mieke Ronsmans
  • ondervoorzitter: Jean La Croix
  • bestuursleden met stemrecht: Friede Lox, Maurice Bellefroid, Luc Filliaert, Benny Merlevede, Guido Demerre, Erwin Pelgrim, Brigitte Decock, Hilde Couvreur,   
  • bestuursleden zonder stemrecht: Evelyne De Pauw (bibliothecaris), Walter Lelièvre (archivaris), Eveline Denorme (cultuurbeleidscoördinator), Ann Gheeraert (schepen van Cultuur)
  • secretaris: Gretel Meeus - gretel.meeus@nieuwpoort.be - tel. 058 79 50 02

 

Cultuur

Diensthoofd:
Eveline Denorme
Openingsuren:
Iedere werkdag van 8 u. - 12 u. en 13 u -16 u.
Tel:
058 79 50 00
E-mail:
cultuur@nieuwpoort.be
Adres:
Valkestraat 18
8620 Nieuwpoort