Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Adviesraden en -commissies > GECORO

GECORO

Taak

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening (kortweg GECORO) is de adviesraad van de gemeente voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De GECORO speelt in de eerste plaats een rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zowel bij de denkpistes als bij de communicatie ervan is zij de één van de bevoorrechte gesprekspartners.
Bij het tot stand komen van bijzondere plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen bundelt en coördineert zij de reacties op het openbaar onderzoek en geeft hierop advies aan de gemeenteraad.

Bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen brengt de commissie advies uit.

Zij kan om advies worden gevraagd bij stedenbouwkundige vergunningen, bij verkavelingsvergunningen of bij gemeentelijke vraagstukken van ruimtelijke ordening.

Ze kan op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Meer info over de werking van een GECORO vindt u op:

Samenstelling Gecoro

DESKUNDIGEN

 • de heer Harry Dierinck, voorzitter GECORO
 • mevr. Lieve Donck-Tytgat met mevr. Isabelle Deconinck als plaatsvervanger
 • de heer Patrick Verbrugge met de heer Yannick Verhelst als plaatsvervanger
 • de heer Etienne Dezeure met de heer Wolfgang Baert als plaatsvervanger

MIDDENSTANDORGANISATIES

 • de heer Carl Debruyne met de heer Daniel Verstraete als plaatsvervanger
 • de heer Yves De Jonckheere met de heer André Deleu als plaatsvervanger
 • mevr. An Gobert met mevr. Sophie Bellefroid als plaatsvervanger

SYNDICALE ORGANISATIES

 • de heer Dominiek Puype met de heer Oueslati Lyes als plaatsvervanger
 • de heer Hugo Demarcke met de heer Peter Debaenst als plaatsvervanger

SENIORENORGANISATIES

 • mevr. Rosanne Bruneel met mevr. Claudine Smekens als plaatsvervanger
 • mevr. Christiane Viaene met mevr. Tine Breyne als plaatsvervanger

LANDBOUWORGANISATIE

 • de heer Geert Defruyt met de heer Johan Debergh als plaatsvervanger

VASTE SECRETARIS

 • mevr. Kelly Maene, gemeentelijke omgevingsambtenaar werd aangeduid als vaste secretaris van de GECORO, de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar werd aangesteld als plaatsvervanger secretaris GECORO

VERTEGENWOORDIGERS POLITIEKE FRACTIES

De vertegenwoordigers van de politieke fracties hebben in de GECORO geen stemrecht.

 • voor de CD&V: de heer Joseph Van Den Bogerd
 • voor de N-VA: mevr. Sabine Slembrouck 
 • voor PRO Nieuwpoort: de heer Arnel Lemaire
 • voor Vlaams Belang: de heer Johan Vanblaere

Meer info:

Meer info, zoals de agenda en verslagen van de vergaderingen inzake de GECORO van Nieuwpoort kunt u terug vinden op de pagina GECORO onder Wonen bij bouwen, verbouwen en verhuizen.

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort