Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Adviesraden en -commissies > Gemeenschapscentrum

Gemeenschapscentrum

Het gemeenschapscentrum Nieuwpoort bestaat uit “de culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit”.

Een beheersorgaan staat het stadsbestuur en het autonoom gemeentebedrijf bij in het beheer van het gemeenschapscentrum. Het kan:

 • op vraag van het stadsbestuur of het autonoom gemeentebedrijf of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het beheer van het gemeenschapscentrum, uitgezonderd de programmering of de inhoud van de activiteiten die in de culturele infrastructuur plaatsvinden
 • adviezen uitbrengen over planning en bouw van gemeentelijke culturele infrastructuur
 • adviezen uitbrengen over het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur

Het stadsbestuur betrekt het beheersorgaan bij het algemeen lokaal cultuurbeleid, meer in het bijzonder bij de opmaak en uitvoering van het cultuurbeleidsplan.

Werking

Het beheersorgaan komt minstens 1 keer per jaar samen.

Samenstelling

Het beheersorgaan is samengesteld uit maximum 15 leden waaronder maximaal 5 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen en 10 individuele 'gebruikers en vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen', ofwel de verenigingen, de academies en de scholen.

Leden
 • voor de politieke strekkingen: 
  - voor de CD&V (3): Ann Gheeraert, Walter Boeckx, Maarten Claeys
  - voor de sp.a (1): Arnel Lemaire
  - voor NVA (1): Johan Roelens
 • voor de gebruikers: 
  - Mevr. PEEL, Ann voor de gemeenteschool
  - Dhr. VERMEERSCH, Rik voor het St. Bernarduscollege
  - Dhr. GODERIS, Jurgen voor de Middenschool de Vierboete
  - Dhr. ROGGE, Didier voor de Basisschool de Vierboete
  - Dhr. HILLEWAERE, Jeroen voor Stella Maris
  - Dhr. BEDERT, Kenzo voor de jeugdraad
  - Dhr. TIEGHEM, Pieter voor de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
  - Mevr. DESMEDT, Els voor de Westhoekacademie
  - Dhr. BELLEFROID, Maurice voor de cultuurraad
  - Dhr. MERLEVEDE, Benny voor de cultuurraad
 • secretaris: Eveline Denorme, dienst cultuur

 

Cultuur

Diensthoofd:
Eveline Denorme
Openingsuren:
Iedere werkdag van 8 u. - 12 u. en 13 u -16 u.
Tel:
058 79 50 00
E-mail:
cultuur@nieuwpoort.be
Adres:
Valkestraat 18
8620 Nieuwpoort