Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Adviesraden en -commissies > Milieuraad

Milieuraad

Nieuwpoort beschikt reeds sinds begin de jaren '80 over een adviesraad voor milieu en natuur. De milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het stedelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot dit beleid.

Taak

Advies verlenen over het stedelijk milieu- en natuurbeleid :

  • hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad
  • hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu
  • hetzij op eigen initiatief

De milieuraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tweemaal per jaar. 

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

• VELT Westkust (Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze)
• Natuurpunt Westkust
• Vogelopvangcentrum Oostende
• Natuurwerkgroep De Zeevonk
• Strandwerkgroep
• Natuurwerkgroep De Kerkuil
• Unizo 
• VOKA (Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, regio Veurne)
• Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)
• Boerenbond Nieuwpoort 
• ACV Brugge-Oostende-Westhoek
• Wildbeheerseenheid Westhoek vzw (WBE)
• Vereniging voor dierenbescherming

 
Inwoners


• Dafne Bulcke
• An Gobert
• Vandewynckel Johan
• Vansteenkiste Odila
 

 

Niet-stemgerechtigde leden

Deskundigen

• Natuur en Milieu Educatie: kinderboerderij De Lenspolder
• Alain Pyliser 

   
Politieke partijen

• NVA Nieuwpoort
• Pro Nieuwpoort 
• CD&V Nieuwpoort
 

 

Voorzitter : Alain Maes

Ondervoorzitter : Luc Leye 

Secretaris : An-Sofie Devloo 

 

Verslagen

2015

verslag milieuraad 21/01/15 (PDF, 1 MB)

verslag milieuraad 13/05/15 (PDF, 2 MB)

Verslag milieuraad 21/10/2015 (PDF, 455 kB)

bijlage 2 - milieuraad 21/10/15 (PDF, 748 kB)

verslag bezoek volkstuintjes Oostende (PDF, 482 kB)

bijlage 3 - verslag milieuraad 21/10/15 (PDF, 246 kB)

2016

verslag mileuraad 22-9-16 (PDF, 1 MB)

verslag milieuraad 30/05/16 (PDF, 1 MB)

verslag milieuraad 01/04/16 (PDF, 732 kB)

Verslag milieuraad 27/01/16 (PDF, 1 MB)

2017

Verslag Milieuraad 31/08/17 (PDF, 756 kB)

Verslag Milieuraad 24/05/17 (PDF, 2 MB)

Verslag milieuraad 17/01/17 (PDF, 772 kB)

2018

Verslag milieuraad 18/01/2018 (PDF, 1 MB)

Verslag milieuraad 28/03/18 (PDF, 315 kB)

2019

Verslag milieuraad 4/07/19 (PDF, 490 kB)

Verslag milieuraad 3 oktober 2019 (PDF, 471 kB)

Milieu

Diensthoofd:
An-Sofie Devloo, milieu-ambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 51
E-mail:
milieu@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort