Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Cultuur > Patrimonium > Kunstwerken

Kunstwerken

Hedendaagse Kunstwerken in Nieuwpoort

Nieuwpoort is een kunstminnende stad waar heel wat pareltjes uit de hedendaagse kunst de openbare ruimte vervolledigen. Omdat onze kuststad met zijn boeiende geschiedenis en prachtige natuur de inspiratiebron van de kunstenaar was maakt de plek waar het werk staat onvermijdelijk ook deel uit van het kunstwerk zelf. Je kunt de werken dan ook het beste beleven door er zelf ter plaatse naar te gaan kijken. Met dit plannetje willen we jou die ervaring schenken. Download jouw plannetje hieronder of ga er eentje halen bij de dienst toerisme.

Plannetje Hedendaagse Kunstwerken in Nieuwpoort (PDF, 1006 kB)

Le vent souffle où il veut (Kromme Hoek)

Op 8 april 2011 werd het kunstwerk Le vent souffle où il veut van de Franse kunstenaar Daniel Buren op de Kromme Hoek ingeplant. Vanaf dan kan iedereen van het unieke en kleurrijke uitzicht genieten: wandelaars en fietsers langs de havengeul en op de Kromme hoek, maar ook de bemanning van de boten die in en uit de geul varen. Wie tussen de masten wandelt krijgt een heel ander zicht op het werk. Het imposante kunstwerk bestaande uit honderd vlaggenmasten met daaraan evenveel windhanen was een van de blikvangers van Beaufort03 en prijkte toen op het strand van De Haan. Met dit werk wilde Buren een bos creëren waarin kinderen kunnen spelen en wandelaars vertoeven. Hij koos voor tien verschillende kleuren uit het RAL-spectrum en liet deze in alfabetische volgorde aan de masten monteren: donkerblauw over paarsachtig rood naar weidegroen. Alle kunstwerken van Daniel Buren zijn zogenaamde in-situ werken: ze komen tot stand als reactie op of in relatie met hun omgeving. Het werk Le vent souffle où il veut komt enkel tot zijn recht in de buitenlucht, de windhanen komen tot leven in de wind, het bos kan enkel buiten ingeplant worden.

Le vent souffle où il veut

IJzergedenkteken (Iepersluis)

Het IJzergedenkteken van Pieter Braecke stelt een vrouw voor die, boven een hoge zuil, afgewend van de vijand, de Belgische kroon beschermend in haar handen houdt. De vier figuren rond het gedenkteken verbeelden de weerstand, voorgesteld door een blinde, een gekwetste, een zieke en een weerbaar soldaat. Het werd ingewijd aan het sluizencomplex op 26 oktober 1930.

IJzergedenkteken

Beeld Karel Romaan Berquin (beiaardtoren)

Karel Romaan Berquin was één van de belangrijkste historici die Nieuwpoort rijk was. Hij was een groot voorstander van het oprichten van een stedelijk 'museum van geschiedenis en folklore' in de Stadshalle. Het beeld staat aan de voet van de beiaardtoren, vlakbij het huis waar Karel Romaan Berquin altijd gewoond heeft. Vroeger was horlogewinkel Berquin er gevestigd, met een groot uurwerk aan de gevel. De zaak werd na zijn dood verdergezet door zijn zoon Paul en later door zijn kleinzoon Karel.

Karel Romaan Berquin

Searching for Utopia (Dienstweg Havengeul)

Artistieke duizendpoot Jan Fabre maakte het beeldhouwwerk Searching for Utopia voor de kunsthappening 2003 Beaufort. Het thema van de triënnale was 'kunst aan zee'. Jan Fabre maakte daarom een enorme schildpad op basis van brons waarop hij zichzelf afbeeldt als een soort ruiter. De kunstenaar benadrukt het feit dat de mens zijn hele leven lang blijft zoeken naar Utopia.

Na een grondige restauratie waarbij de schildpad voorzien werd van een nieuw laagje bladgoud, verhuisde het beeld daarna naar het plein voor Centrum Ysara. Een van de belangrijkste redenen om de schildpad te verhuizen waren de weersomstandigheden op de Zeedijk. Het beeld moest er wind en zand trotseren. 

Searching for Utopia

De Poolreiziger (Havengeul)

De Poolreizeiger is een kunstwerk van Freddy Cappon (2007). Hij kreeg als opdracht een werk te maken rond Dixie Dansercoer, de Nieuwpoortse poolreziger, omdat hij vertrok uit Nieuwpoort richting Antarctica met de Euronav Belgica. Het werk symboliseert de eenzaamheid, het alleen zijn en de uitgestrektheid van het heelal.

Het kunstwerk is 6 meter hoog en 3 meter breed, gemaakt in cortenstaal. De pilaren strekken zich hoog uit en met de poolcirkels vormen ze een cirkelboog of Arc. De ingebeelde weg die Dixie doorkruist met zijn ski’s, alleen met zijn gedachten en gevoelens, strekt zich uit richting hemel.

De Poolreiziger

Maurits Van Nassau (Prins Mauritspark Nieuwpoort-Bad)

Maurits van Nassau, ofwel Prins van Oranje (de zoon van Willem Van Oranje), versloeg de Spanjaarden tijdens "De Slag van 1600" in Nieuwpoort.

Het beeld van de leider van de Nederlandse troepen staat in het Mauritspark, of het Keunepark, vlak naast de Havengeul. Wegens her-aanleg van het Prins Mauritspark werd dit kunstwerk verplaatst.

Maurits Van Nassau

(tijdelijk verdwenen) De Grote Steenarend (Onze-Lieve-Vrouwekerk)

Het bronzen kunstwerk De Grote Steenarend is gemaakt in 1996 door Leo Camps voor de Nieuwpoortse openluchttentoonstelling Kunst rond de Torens.

Het kunstwerk werd even weggehaald wegens de rioleringswerken die er gepland zijn rond de kerk. Na afloop zal het beeld teruggeplaatst worden   De Grote Steenarend

Jeanne Panne (Willem de Roolaan)

Het beeld is een werk van de Poolse kunstenaar Anton Najlepszy.

Jeanne de Deyster, beter bekend als Jeanne Panne, de heks van Nieuwpoort,  werd op 16 mei 1650 veroordeeld tot de brandstapel.

Haar vader Jan de Deyster, uit Sint-Joris, had al de naam een tovenaar te zijn. Jeanne de Deyster trouwde in 1617 met Jan Panne. Jan Panne was bakker en baatte een bakkerij uit in de Sinte-Mariestraat, de huidige Recollettenstraat. Het was een vruchtbaar huwelijk, Jeanne bracht elf kinderen ter wereld. Jeanne was niet ongeletterd. Ze was een gewiekst handelaarster die het niet als een zwaar vergrijp beschouwde de belasting op de tarwe te ontduiken.

Haar man overleed toen ze vooraan in de vijftig was. Ze verloor tien van haar kinderen, ze stierven een natuurlijke dood. In 1650 was alleen Joorkin nog in leven.

De natuur had haar ook niet verwend. Ze had geboortevlekken aan de slapen en op de dij, haar lichaam vertoonde sporen van ettergezwellen en onder haar rechter wenkbrauw had ze “een roode ronde pleck”.


In 1648 stond Jeanne Panne op het punt te hertrouwen met Frans de la Banst uit Pervijze. De ondertrouw had reeds plaatsgehad en de tortels vierden dit bij kaarslicht. Ze stond op en ging, zonder een woord te zeggen, in het donker naar de winkel waar ze een korte tijd bleef. Voor zich uitstamelend kwam ze terug in de kamer en vertelde aan haar verloofde dat de geest van haar overleden man haar stom zou maken indien ze hertrouwde. Het huwelijk bleef uit.


Het waren ongetwijfeld Jan Jacobs en de moeder van Ryckewaert Schroo die Jeanne Panne als heks aanklaagden. Zowel Ryckewaert Schroo als de dochter van Jan overleden na een bezoek van Jeanne.Na haar aanhouding werd ze op 10 mei 1650, door de burgemeester en schepenen, naar de pijnbank verwezen. Vooraleer ze op 12 mei in de halsband geplaatst zou worden, werd ze nog onderzocht door de heer Andries “exploicteur criminele der stede Brugge” die onder haar rechter wenkbrauw een ronde vlek ontdekte die ongevoelig bleek te zijn voor de speldenprikken die hij aanbracht. Het stigma diabolicum, het teken dat Jeanne Panne een pact gesloten had met de duivel, was gevonden. Na een laatste poging de duivel uit te drijven, werd Jeanne Panne om 11 uur ’s avonds in de halsband geplaatst.
Nadat ze op het heilige kruis gezworen had aan de duivel te verzaken en de genade van god afgesmeekt had, werd Jeanne Panne op 13 mei 1650 uit de halsband verlost.

Op 14 mei bevestigde zij “libre ende buuten torture” haar bekentenissen. Nog dezelfde dag werd ze veroordeeld tot de brandstapel. Het vonnis werd uitgevoerd op 16 mei 1650. De kosten van het proces vielen ten laste van de veroordeelde, haar goederen werden geconfisceerd.

Jeanne Panne

De Golven (Havengeul)

Dit kunstwerk aan de havengeul is een werk van Roland Patyn. Twee golven in staal, waarvan de componenten onderling verwisselbaar zijn, kunnen tot een groot aantal vrije composities gevormd worden. Deze losse vormen weerspiegelen in hun samenspel de oneindige wendbaarheid van de zee. De golven verwijzen in vorm en onderlinge beweeglijkheid naar het element water. Ze zijn vervaardigd uit cortenstaal.

De Golven

Borstbeeld Floribert Gheeraert (Hendrikaplein)

Floribert Gheeraert was van 1947 tot 1970 burgemeester van Nieuwpoort. Tijdens zijn ambtperiode kwam de aanhechting van Nieuwpoort-Bad tot stand.

Het beeld op het Hendrikaplein werd op 4 juni 1999 ingehuldigd.

Floribert Gheeraert

Pieter Braecke in het stadspark (Leopoldpark)

De Nieuwpoortse beeldhouwer Pieter Braecke leefde in het begin van de vorige eeuw. Hij behoorde tot de besten van Europa. Toch bleef deze kunstenaar relatief onbekend. Zijn eigenzinnigheid zorgde voor spanningen met andere kunstenaars (Victor Horta bleef hem echter altijd trouw).

Het werk van Pieter Braecke wordt gekenmerkt door een streven naar zuiverheid. Kunst en Schoonheid waren voor hem een godsdienst geworden. Zijn zeer eclectisch werk getuigt van de stijl en vormevolutie van zijn tijd en van de overgang tussen het neoclassicisme, de art nouveau en de art deco.

Pieter Braecke in het stadspark

Het Gezin (stuiverwijk)

Ook dit kunstwerk is van de hand van Fernand Vanderplancke.

Het Gezin

Guido Gezelle (Guido Gezelleplein)

Dit stalen kunstwerk is vervaardigd door Martine Platteau.

Op het werk staat de volgende tekst van Guido Gezelle: "Ons leven vloeit, ons leven spoeit; met een getij, zijn we voorbij."

Guido Gezelle

Ode aan het water (Kerkplein)

Sinds 1995 vind je in het kleine parkje op het kerkplein dit kunstwerk van Fernand Vanderplancke. Het is een abstract werk, gemaakt in brons. Vanderplancke haalde hiervoor zijn inspiratie uit de natuur: het stelt een waterplant voor die openbloeit.

Ode aan het water

Het Vissersbeeld (Coppietersstraat)

Het Vissersbeeld uit terracotta van kunstenaar Marcel Van de Perre (1908-1969) is een erkenning aan de Nieuwpoortse vissersbevolking. De smid is van Gause. De kruiwagenvoerders van Van de Perre.

Het Vissersbeeld

Wenende Vrouwen (P.J. Braeckelaan)

Dit werk is een afgietsel uit 1989 van kunstenaar Fernand Vanderplancke.

Wenende Vrouwen

Kunstenaar Pieter Braecke is wellicht één van de bekendste inwoners van de stad Nieuwpoort.  Opgeleid aan de Koninklijke Academies voor Schone Kunsten van Brugge en Leuven, en nadien in de Brusselse ateliers van beelhouwer-ornemanist Georges Houtstont en beeldhouwer Paul de Vigne, vestigt Pieter Braecke zich op zijn beurt in de hoofdstad, waar zijn goeie vriend, de art nouveau-architect Victor Horta, het reeds bestaande atelier in 1901 uitbreidt met een woonhuis.
Pieter Braecke leverde vooral 'architecturaal' beeldhouwwerk af, geïntegreerd in openbare gebouwen zoals de Koninklijke Militaire School en de Triomfboog van het Jubelpark, of kerken in Brussel, Oostende en Nieuwpoort.  Na de Eerste Wereldoorlog legde hij zich toe op de realisatie van herdenkingsmonumenten.
Teneinde van zijn levenswerk een tastbare getuige na te laten schenkt hij aan het stadsbestuur tal van oorspronkelijke gipsen modellen van zijn beelden.  
In augustus 1938, slechts enkele weken voor zijn overlijden, brengt hij een bezoek aan het museum dat zijn naam droeg, gevestigd in de bovenzaal van de Stadshalle.  Kort na het uitbreken van de oorlog echter, wordt de Stadshalle getroffen door een vliegtuigbom en wordt de verzameling gipsen beelden zwaar - ten dele onherroepelijk - beschadigd.
Dankzij bijkomende schenkingen van zijn weduwe in 1951, slaagt de toenmalige stadsconservator K.R. Berquin erin om in 1956 een nieuw Braecke-museum open te stellen in het heropgebouwde Hôtel de l'Espérance, thans beter gekend als 't Kasteeltje, op de hoek van de Langestraat en de Hoogstraat.  Omstandigheden leiden in 1972 tot de definitieve sluiting van dit museum, waarop de gipsen beelden worden opgeslagen in de kelder.
In 1988 slaagt archivaris-conservator P. Bourgois erin de luister van deze collectie te evoceren tijdens de 16de Culturele Veertiendaagse, in een tentoonstelling met enkele nog gave gipsen beelden uit eigen collectie, een aantal beelden en voorwerpen in bruikleen en een uitvoerige fotoreportage waarin een goed beeld van de omvang van de verzameling wordt weergegeven.

Twintig jaar later, in 2008, startten de kunsthistorici-archeologen Catheline Metdepenninghen en Marcel Celis, beiden erfgoedconsulenten bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, met medewerking van stadsarchivaris Walter Lelièvre een wetenschappelijk onderzoek naar dit kunsthistorisch belangrijke ensemble. Het onderzoek zal in het voorjaar 2010 resulteren in een lijvige monografie over Pieter Braecke en zijn legaat aan Nieuwpoort, in de reeks M&L Cahiers.

Wat de verzameling gipsmodellen betreft diende niet alleen de merkelijke verslechtering van hun staat van bewaring te worden vastgesteld, maar ook de spoorloze verdwijning van meerdere beelden en modellen 'in overheidsbezit'.
Om de monografie over Pieter Braecke in de mate van het mogelijke tot een goed einde te brengen, is hun tracering en identificatie nochtans essentieel.

Derhalve lanceren de stadsarchivaris van Nieuwpoort en de auteurs van de monografie, met alle begrip voor mogelijke omstandigheden waarin deze objecten van plaats en eigenaar zouden zijn veranderd, een dringende oproep naar informatie met betrekking tot de huidige bewaarplaats van de beelden en modellen, waarvan de foto gevoegd is bij dit artikel.
De foto's dateren zoals vermeld uit 1988, en worden gestaafd door gedetailleerde inventarisfiches in het bezit van het stadsarchief Nieuwpoort. Ook een aantal beelden die destijds tentoongesteld werden in ’t Kasteeltje en in het Stadhuis, zijn inmiddels spoorloos.

Inlichtingen over deze en andere kunstwerken van Pieter Braecke en over zijn familie kunnen bijdragen tot dit boekwerk en zijn van harte welkom bij de stadsarchivaris W. Lelièvre op het Stadhuis - tel. 058 92 92 19

Windschermen met gedichten (Leopoldplein)

Het Leopoldplein dat vroeger hoofdzakelijk fungeerde als parking, werd nu heringericht als een volledig verkeersvrij plein. Op het middenplein werden glazen windschermen geplaatst met zitbanken en 10 ligzetels. Op de 14 windschermen prijken gedichten die verwijzen naar de Noordzee en Nieuwpoort. 

hkjk

Sint-Bernardushond (Hendrikaplein)

Een bronzen Sint-Bernardushond siert het Hendrikaplein. Hij verwijst naar de patroonheilige van Nieuwpoort-Bad, en krijgt ieder jaar eind augustus het gezelschap van tientallen levende soortgenoten tijdens de bruisende en sfeervolle Sint-Bernardusfeesten. Het kunstwerk van 1,20m x 0,90m, van de hand van Monique Mol uit Beauvoorde, werd onthuld op 21 augustus 1998. “Vainqueur van ’t Roodhuis” is de naam van de hond (uit De Panne) die model stond voor dit beeld.

sintbernardushond

De verzoening - Willem Vermandere (Loodswezenplein)

Willem

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog creëerde Willem Vermandere het kunstwerk Verzoening. Het werk bevindt zich op het geografisch beginpunt van het Westelijk Front, aan het staketsel in Nieuwpoort-Bad. De beelden werden onthuld op 8 oktober 2014. Verzoening beeldt een stenen dialoog uit tussen twee figuren die elkaar aan het front ontmoetten en die honderd jaar na datum in de plaats van vijanden vrienden zijn geworden. Tussen hen in bevindt er zich een niemandsland. De handen op de figuren zijn een symbool voor agressie, verzoening, beschutting en gastvrijheid. Oorlog en vrede, vroeger en nu, zijn thema’s die de kunstenaar nauw aan het hart liggen. Het oorlogsverleden van onze regio maakt op hem nog steeds een diepe indruk, wat geïllustreerd wordt in zijn recente werk Verzoening.

Kunstwerken in bruikleen (Paul Orbanpromenade)

bruikleen

1. The Whale - Freddy Cappon
2. De Duiker - Eric Baeyens (arduinen beeld) en Martin Claeys (ringen)
3. De Ark - Eric Baeyens

De verbroedering (Oud station Ramskapelle)

verbroedering

‘Verbroedering 25-12-1914’ is een kunstwerk van William Livermore. Het stelt de verbroedering  voor van een Engelse, een Franse en een Duitse soldaat op kerstavond 1914. 

De Godin Van De Wind - Antoon Luyckx - Maritiem Park

Godin van de Wind

 

De Godin van de Wind van Antoon Luyckx beeldt een vrouw uit, turend naar de zee, afwachtend, hopend, denkend aan een verdere bestemming ... Talrijke interpretaties zijn mogelijk. De werken van Luyckx zijn vooral geïnspireerd door de natuur, folklore en religie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte van water en wind (Paul Orbanpromenade)

Martine Hennebel is beeldhouwster sinds 1980. Zij tekent en schildert ook - gemengde technieken. Zij creëert bronzen sculpturen en monumentale installaties uit metaal, hout, keien en andere materialen. Met haar allerminst toevallige voorkeur voor brons heeft ze geen esthetiserende bedoeling, integendeel: deze materie beschouwt ze als onmisbaar om via de huid van haar beelden de innerlijke spanning ervan aan de toeschouwer door te geven. Een beelden-taal over grenzen heen - ontgrenzing.

ruimte van water en wind

Vers (Kattesas)

Als eerbetoon aan gewezen cultuurraadvoorzitster wijlen Mevr. Moortgat-Keukelinck die een bijzondere voorliefde koesterde voor literatuur, werd op 4 november 2006 aan het pompgemaal ter hoogte van het Kattesas, een gedicht onthuld van Paul Snoek.

paul snoeck

De Zathe (Onze Lieve Vrouwstraat )

Fotografische platen van Jan Kempenaers en Kasper Andreasen.

Zathe

Opspringende kinderen in de golf (rotonde Ramskapelle)

Opspringende kinderen in de golf is een realisatie van kunstenaar Rik Beuselinck die een creatie van de Nieuwpoortse kunstenaar Ivan Peel uitvergrootte tot een werk van 6 m hoog. Het werk is bedoeld als verwelkoming voor de duizenden gezinnen die ieder jaar in Nieuwpoort hun vakantie doorbrengen.

Ivan Peel

Men - Nina Beier (Golfbreker ter hoogte van Lefebvrestraat)

Voor deze nieuwe creatie bestuurde Nina Beier de beeldhouwtraditie van de publieke ruiterstandbeelden aan de Belgische kust. De portretten te paard beeldden mannen af in oorlogsvoering. Nina Beier toont ons eb en vloed van macht door het paard in te zetten als verhogend effect in de beelden van verschillende mannelijke personages.

Voor Beaufort verzamelde Beier standbeelden die langer in de publieke ruimte staan. Ze installeerde ze in formatie vlakbij de zee. Door ze in deze ongebruikelijke omgeving te plaatsen, wordt het element van prestige vervangen door drama, en zien de standbeelden eruit alsof één moment van een vergeten veldslag aan zee in brons werd gegoten. Deze verwijzing naar een leger lijkt losgekoppeld van tijd en plaats, het lijkt of de standbeelden verdwijnen en verschijnen met het getij. Een dagelijks ritueel waarbij de zee de scherpe randen van de standbeelden langzaam opslokt tot ze uiteindelijk in de anonimiteit verdwijnen.

Men

Hendrik Geeraert - Brecht Ledene (Hendrik Geeraertplein)

Hendrik Geeraert is geboren te Nieuwpoort op 15 juli 1863 en overleed te Brugge op 17 januari 1925. Deze Belgische volksheld werd tijdens de Eerste Wereldoorlog beroemd bij de Belgische soldaten als de Nieuwpoortse binnenschipper die in oktober 1914 de sluizen in Nieuwpoort opende en zo het Duitse leger een halt toeriep. Het is pas na de oorlog dat hij als 'sasmeester' werd aangesteld. In opdracht van het Nieuwpoortse stadsbestuur heeft de Veurnse kunstenaar Brecht Ledene een bronzen borstbeeld gemaakt van Hendrik Geeraert. Hendrik Geeraert kreeg na de oorlog tal van medailles en onderscheidingen, en zijn portret werd in de jaren 50 gebruikt op het bankbiljet van duizend Belgische frank. 

hendrik

Reddende handen - Willem Vermandere (Westfront)

Het kunstwerk werd gekapt uit een blok Soignies-graniet door kunstenaar Willem Vermandere. Het beeld is geplaatst op de scheidingslijn die destijds de geallieerden scheidde van de Duitsers.

Reddende handen


Dienst Cultuur

Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort
cultuur@nieuwpoort.be
tel. 058 79 50 00

Elke werkdag telefonisch
bereikbaar in de voormiddag 
8 u. - 12 u.

Vind ons leuk op Facebook:
>> Cultuur Beweegt
>> Centrum Ysara & City

Op zoek naar tickets voor
Centrum Ysara & de City?
www.cultuurnieuwpoort.be

Centrum Ysara & City