Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bevolking > Identiteitskaarten

Identiteitskaarten

Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven in het bevolkingsregister moet een identiteitskaart bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf 15 jaar.

Wat is een elektronische identiteitskaart?

De elektronische identiteitskaart heeft als belangrijkste functies:

 • u kan er uw identiteit mee bewijzen;
 • het is een reisdocument binnen Europa;
 • het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten;
 • het geeft u toegang tot uw persoonlijke dossier (bv. bevolkingsgegevens);
 • u kunt online gegevens uitwisselen met de administratie of met privé-ondernemingen door middel van een beveiligd elektronisch verkeer;
 • u kunt op een beveiligde wijze handelstransacties uitvoeren via internet (online aan- en verkoop);
 • door het aanbrengen van een elektronische handtekening op documenten, zal deze handtekening dezelfde juridische waarde hebben als de gewone handtekening (bv. contracten);
 • u kunt deelnemen aan verschillende toepassingen die ter beschikking worden gesteld, zowel door de openbare als door de privé-sector;
 • verschillende verrichtingen kunnen uitgevoerd worden op een volledig beveiligde wijze: reserveringen, inschrijvingen, bestellingen, betalingen, raadplegen van ‘Mijn dossier‘, on-line elektronische belastingsaangifte, enz...

Indien u meer informatie wenst betreffende de elektronische identiteitskaart kunt u terecht bij www.rijksregister.fgov.be waarna u klikt op bevolking of bij http://eid.belgium.be of via de portaalsite van de federale overheid www.belgium.be.

De elektronische identiteitskaart is voorzien van een elektronische handtekening. De elektronische handtekening is rechtsgeldig en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

De elektronische identiteitskaart is tien jaar geldig voor de leeftijd vanaf 18 tot 75 jaar, dertig jaar geldig voor de leeftijd vanaf 75 jaar en zes jaar geldig voor de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.

De invoering van de elektronische identiteitskaart maakt deel uit van de uitwerking van het e-government. De elektronische dienstverlening door de overheden evolueert van een aanvankelijk informatieve fase (bv. websites op het Internet) naar een fase van transacties en dienstverlening.

Wanneer wordt een elektronische identiteitskaart uitgereikt?

 • als de identiteitskaart aan vernieuwing toe is;
 • op de leeftijd van 12 jaar, indien geen geldige Kids-Id;
 • bij verlies, diefstal of beschadiging van de identiteitskaart;
 • als gevolg van vervanging omwille van de vervroegde vernieuwing;
 • bij niet gelijkende foto;
 • wanneer naam, voornaam of geslacht wijzigt;
 • bij vrijwillige aanvraag tot vernieuwing.

Hoe gebeurt de aanvraag van een elektronische identiteitskaart?

U wordt uitgenodigd door de Dienst Bevolking en komt persoonlijk met de volgende documenten:

 • (eventueel) uw uitnodiging;
 • een gelijkende recente pasfoto (het formaat moet voldoen aan de afmetingen vermeld op de uitnodiging, niet zelf knippen), voorwaarden zie verder;
 • uw huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

De kostprijs is € 17 (contant of met bancontact)

Het is belangrijk de richtlijnen vermeld op de uitnodiging strikt op te volgen. Indien u niet tijdig reageert, zal ten laatste drie maanden na de vermelde oproepingsdatum, uw huidige identiteitskaart geannuleerd worden.

Sedert de invoering van de elektronische versie van de identiteitskaart moet de kaart bij aflevering geactiveerd worden. Dit gebeurt aan de hand van codes. Deze codes worden u 2 à 3 weken na ondertekening van het basisdocument opgestuurd per post. Na ontvangst biedt u zich aan op de bevolkingsdienst met uw codes en uw huidige identiteitskaart, voor het afhalen en activeren van uw nieuwe identiteitskaart.

Ingeval u deze codes niet mocht ontvangen hebben kan de bevolkingsdienst het nodige doen voor een herdruk van de codes. 

Wat te doen bij verlies of diefstal?

Een verlies of diefstal van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk melden. Gebeurt dit buiten de openingsuren van politie of gemeentebestuur, dan moet u bij verlies of diefstal eveneens de elektronische functie van de kaart buiten werking laten stellen. U kan hiervoor naar DOCSTOP bellen op het gratis nummer 00800 2123 2123 of indien onbereikbaar op het nummer +32 2 518 21 23.

Bij aangifte bij politie of gemeentebestuur wordt de kaart onmiddellijk geblokkeerd en dient u een nieuwe kaart aan te vragen.  Zelfs indien u na aangifte de kaart nog terugvindt, kan deze niet meer gebruikt worden en dient u ze alsnog af te geven aan het gemeentebestuur.

 

Spoedprocedure

De spoedprocedure kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

 • een reis naar een Europees land of naar een ander land dat de elektronische identiteitskaart aanvaardt als reisdocument;
 • u heeft uw identiteitskaart niet meer in uw bezit wegens vervallen of vernield, diefstal of verlies.

De burger heeft de keuze tussen een "dringende" en een "zeer dringende" aanvraag:

 • dringende aanvraag: levering is detweede werkdag na aanvraag - prijs € 99(bij voorkeur bancontact);
 • zeer dringend aanvraag met afhaling van de burger FOD BZ - Koloniënstraat - afhalen volgende werkdag, ook op zaterdagvoormiddag - prijs € 130 (bij voorkeur bancontact).

De pin/puk mailing wordt  bij dringende levering aan de gemeente geleverd.

Voorwaarden foto

De pasfoto voor de identiteitskaart moet voldoen aan de ICAO voorwaarden.

Kort samengevat :

 • maximaal 6 maanden oud;
 • aangezicht moet 70 tot 80 % van de oppervlakte van de foto innemen (ofte min. 31 mm. hoogte en max 36 mm.);
 • neutrale gelaatsuitdrukking : geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet zichtbaar, niet lachen;
 • het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder 'accessoires', behalve om medische of godsdienstige redenen. De kin, de ogen en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
 • de achtergrond van de foto moet licht, effen en zonder schaduw zijn.

De fotomatrix met aanvaardingscriteria kan u raadplegen op : http://www.ibz.rrn.fgov.be (id.documenten - eID - Reglementering).

 

Een gesignaleerd reisdocument toch terugvonden?

Een als verloren of gestolen gesignaleerd paspoort of Eid IS niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.  

Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelf onmiddellijk naar België moet terugkeren.  

Ga zorgeloos op reis: laat bij de stad het teruggevonden documenten vernietigen en vraag een nieuw aan.