Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (B.P.A.) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent het toekomstig ruimtelijk ordenen van een gebied. Een B.P.A. heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere B.P.A.'s van toepassing kunnen zijn.

Het voormalige Stedenbouwdecreet voorzag dat de ruimtelijke ordening werd vastgelegd bij middel van Bijzondere Plannen van Aanleg (B.P.A.'s). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet dat de ruimtelijke ordening wordt vastgelegd bij middel van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (R.U.P.'s).

De bestaande B.P.A.'s blijven als overgangsregeling behouden tot ze worden vervangen door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (R.U.P.).

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort