Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > GECORO

GECORO

Taak

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening (kortweg GECORO) is de adviesraad van de gemeente voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De GECORO speelt in de eerste plaats een rol bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Zowel bij de denkpistes als bij de communicatie ervan is zij de één van de bevoorrechte gesprekspartners.
Bij het tot stand komen van Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (G.R.U.P.) geeft zij:

  •  voor de pleinaire vergadering een advies over het voorontwerp G.R.U.P.
  • bundelt en coördineert zij de reacties op het openbaar onderzoek en geeft hierop advies aan de gemeenteraad

Bij de opmaak van Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen brengt de commissie advies uit.

Zij kan om advies worden gevraagd bij stedenbouwkundige vergunningen, bij verkavelingsvergunningen of bij gemeentelijke vraagstukken van ruimtelijke ordening.

Ze kan op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Meer info over de werking van een GECORO vindt u op: http://www.gecoro.info.

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort