Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > GECORO > Samenstelling

Samenstelling

De gemeenteraad dd. 28 maart 2019 heeft de benoeming van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) Nieuwpoort hernieuwd.

De gemeenteraad dd. 27 juni 2019 heeft een wijziging van de samenstelling van de Gecoro goedgekeurd. Hieronder vind je de nieuwe samenstelling.

Samenstelling Gecoro

DESKUNDIGEN

 • de heer Harry Dierinck, voorzitter Gecoro
 • mevr. Lieve Donck-Tytgat met mevr. Isabelle Deconinck als plaatsvervanger
 • de heer Patrick Verbrugge met de heer Yannick Verhelst als plaatsvervanger
 • de heer Etienne Dezeure met de heer Wolfgang Baert als plaatsvervanger

MIDDENSTANDORGANISATIES

 • de heer Carl Debruyne met de heer Daniel Verstraete als plaatsvervanger
 • de heer Yves De Jonckheere met de heer André Deleu als plaatsvervanger
 • mevr. An Gobert met mevr. Sophie Bellefroid als plaatsvervanger

SYNDICALE ORGANISATIES

 • de heer Dominiek Puype met de heer Oueslati Lyes als plaatsvervanger
 • de heer Hugo Demarcke met de heer Peter Debaenst als plaatsvervanger

SENIORENORGANISATIES

 • mevr. Rosanne Bruneel met mevr. Claudine Smekens als plaatsvervanger
 • mevr. Christiane Viaene met mevr. Tine Breyne als plaatsvervanger

LANDBOUWORGANISATIE

 • de heer Geert Defruyt met de heer Johan Debergh als plaatsvervanger

VASTE SECRETARIS

 • mevr. Kelly Maene, Gemeentelijke Omgevingsambtenaar, werd aangeduid als vaste secretaris van de Gecoro, de heer Damian Rommens, Gemeentelijke Omgevingsambtenaar werd aangesteld als plaatsvervangend secretaris Gecoro 

VERTEGENWOORDIGERS POLITIEKE FRACTIES

De vertegenwoordigers van de politieke fracties hebben in de Gecoro geen stemrecht.

 • voor CD&V: de heer Joseph Van Den Bogerd
 • voor N-VA: mevrouw Sabine Slembrouck
 • voor Pro Nieuwpoort: de heer Arnel Lemaire
 • voor Vlaams belang: de heer Johan Vanblaere

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro werd goedgekeurd in de vergadering van de Gecoro van 3 december 2019 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting op 30 januari 2020

Huishoudelijk Reglement (PDF, 632 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort