Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > GECORO > Verslagen

Verslagen

Hieronder vindt u de verslagen van de vergadering van de GECORO.

LET OP:

In toepassing van art. 15 van het Huishoudelijk Reglement van de GECORO wordt het verslag van de vergadering binnen de 14 dagen na de dag van de vergadering schriftelijk toegestuurd via de post of e-mail aan de commissieleden, de plaatsvervangers, de vertegenwoordigers van de politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen. De notulen liggen eveneens ter inzage op het secretariaat van de commissie.
Opmerkingen op het verslag dienen door de aanwezige leden binnen de 14 dagen schriftelijk te worden overgemaakt aan het secretariaat van de GECORO. 

2015

21 mei 2015 (PDF, 1 MB)

2016

18 februari 2016 (PDF, 96 kB)

2017

25 oktober 2017 (PDF, 95 kB)

20 februari 2017 (PDF, 1 MB)

2018

13 februari 2018 (PDF, 140 kB)

10 september 2018 (PDF, 385 kB)

2019

3 december 2019 (PDF, 116 kB)

4 maart 2019 (PDF, 319 kB)

2020

17 februari 2020 (PDF, 939 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort