Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Geklasseerde Monumenten > Ateliergebouw steenbakkerij en schoorsteen vlaskoterij

Ateliergebouw steenbakkerij en schoorsteen vlaskoterij

Het voormalig ateliergebouw (kleibewerkingshal), restant van de voormalige steenbakkerij 'Briqueteries Tuileries et Céramiques (Systéme Geldens), later genoemd SA Céramiques et Briqueteries Mécaniques du Littoral' gelegen Koolhofstraat z/n werd bij M.B. dd. 28 maart 1996 beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archilogogische waarde als goed voorbeeld van fabrieksarchitectuur (in casu behorende tot de klei-industrie) van rond 1900, als restant van een eertijds indrukwekkende steenbakkerij met grote kleibewerkingshal.

De schoorsteen van de voormalige vlaskoterij gelegen Koolhofstraat z/n werd bij M.B. dd. 28 maart 1996 geklasseerd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als restant van een vlaskoterij uit het interbellum en als symbool voor het industrieel verleden van de betrokken site met visuele banden met de steenbakkerij.

M.B. 28 maart 1996 (PDF, 192 kB)

Plan Ateliergebouw en schoorsteen vlaskoterij (PDF, 290 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort