Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Geklasseerde Monumenten > Sluizencomplex 'De Ganzepoot' en monumenten

Sluizencomplex 'De Ganzepoot' en monumenten

Erkend als 'Beschermd Monument'

De Ganzepoot

Het sluizencomplex 'De Ganzepoot' met inbegrip van de volledige technische uitrusting van de oeververstevigingen, van de bruggen, van de houten geleidingswerken (dukdalven e.d.), van de dienstgebouwen en van de volledige aanleg van de restzones, zoals afgebakend op plan, werd bij M.B. dd. 17 december 1999 erkend als monument omwille van:

 •  het algemeen belang gevormd door de industrieel-archiologische waarde als uniek voorbeeld van een groot sluizencomplex uit 1876-78 bestaande uit verschillende schut- en uitwateringssluizen die beantwoorden aan uitzonderlijke plaatselijke noden inzake scheepvaart- en waterhuishouding van het hinterland;
 • als sluizencomplex waarvan de niet-technische tussenruimten van een specifieke groenaanleg en van dienstgebouwen in traditionalistische zogenaamde 'wederopbouwstijl werden voorzien.

Volgende monumenten werden beschermd:

 • Omwille van het algemeen belang gevormd door de esthetische, historische en socioculturele waarde als herdenkingsobjecten van en matreiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog.
 • Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde.
 • Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenst te herdenken.

Het Koning Albert I - monument

De gedenkplaat van de Belgische militaire weerstandsorganisatie

De gedenkplaat 'Schuilplaats der sluiswachters'

Het IJzergedenkteken van Pieter Bracke

De gedenkplaat van de Provincie West-Vlaanderen

Het gedenkteken van de 81ste territoriale infanteriedevisie

Het Brits gedenkteken

Erkend als 'Stadsgezicht'

De omgeving van het sluizencomplex genaamd 'De Ganzepoot' en van de nabijgelegen oorlogsgedenktekens, zoals op plan, werd bij hetzelfde besluit erkend als Stadsgezicht omwille van:

 • het algemeen belang gevormd door de esthetische waarde van de stedenbouwkundige aanleg rond het sluizencomplex, in bijzonderheden:
  - het begrenzend karakter en de schaal van de randbebouwing, de randbeplanting en de brug op de Kustweg die de site vormelijk afsluiten;
  - de specifieke groenaanleg van de niet-technische ruimten tussen de sluizen en rond de oorlogsgedenktekens;
 • het algemeen belang gevormd door de esthetische en industrieel-archiologische waarde van de gebouwen op de percelen 117s4, 117x4 en 117e4, die als zeldzaam geworden en goed bewaarde beeldbepalende elementen met voorbeeldwaarde op het vlak van de architecturale kenmerken van bedrijfsgebouwen resp. woning/kantoogebouw uit de vroegere jaren '20 - opgetrokken in de toenmalige fraaie plaatselijke wederopbouwstijl - door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument 'Ganzepoot' tot zijn recht doen komen.

M.B. 17 december 1999 (PDF, 519 kB)

Plan Sluizencomplex 'De Ganzepoot' en monumenten (PDF, 413 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort