Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Gemeentelijke RUP's > G.R.U.P. Nieuwpoort Stadscentrum

G.R.U.P. Nieuwpoort Stadscentrum

GOEDKEURINGSBESLUIT

  • Goedkeuring gemeenteraad Nieuwpoort: 25 oktober 2018
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 22 januari 2019

Het GemRUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

GOEDGEKEURD GemRUP

Plan Bestaande Toestand

Plan Bestaande Toestand (PDF, 15 MB)

Toelichtingsnota

Toelichtingsnota (PDF, 12 MB)

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan (PDF, 13 MB)

Stedenbouwkundige Voorschriften

Stedenbouwkundige Voorschriften (PDF, 1 MB)

OPGELET:

Gelieve er wel mee rekening te houden dat bovenstaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort