Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Gemeentelijke RUP's > Openbaar Onderzoek G.R.U.P.'s

Openbaar Onderzoek G.R.U.P.'s

Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan?

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.

Op basis van het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

Gemeentelijk RUP Kartuizerduinen

PUBLIEKE RAADPLEGING (periode van inspraak)

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26/11/2019 de start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Kartuizerduinen goedgekeurd.

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.18. §2, onderwierp het college van burgemeester en schepenen van de Sad Nieuwpoort de start- en procesnota van het Gemeentelijk RUP aan een publieke raadpleging die liep vanaf 03/01/2020 tot en met 02/03/2020.

Procesnota (PDF, 900 kB)

Startnota (PDF, 6 MB)

Plannen Bestaande Toestand - Luchtfoto - Juridische Toestand (PDF, 5 MB)

Mogelijk Bestemmingsplan (PDF, 932 kB)

Onteigeningsplan (PDF, 1 MB)

PARTICIPATIEMOMENT

PowerPoint participatiemoment (PDF, 2 MB)

Verslag participatiemoment (PDF, 651 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort