Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Huisvesting > Huren

Huren

Bent u van plan een woning te huren, dan vindt u in deze rubriek nuttige informatie.
Wie een beperkt inkomen heeft, kan in aanmerking komen om een sociale woning te huren. Een andere mogelijkheid is een woning huren op de private huurmarkt. Een huurder en verhuurder sluiten dan een huurovereenkomst af. Dat brengt voor beiden rechten en plichten mee voor de duur van de overeenkomst.

SOCIAAL HUREN

GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT

De Vlaamse wooncode (art. 95-3°) bepaalt dat een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaamse regering vaststelt.

De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft op 31 oktober 2013 het Gemeentelijk Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Nieuwpoort goedgekeurd. Op 24 februari 2014 werd door de Vlaamse minister Freya Van den Bossche het Lokaal Toewijzingsreglement Nieuwpoort goedgekeurd.

Dit betekent dat alle sociale huurwoningen van Nieuwpoort dienen verhuurd te worden volgens dit Gemeentelijk Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Nieuwpoort.

Hierbij vind u het Gemeentelijk Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Nieuwpoort en het Doelgroepenplan Nieuwpoort:

Gemeentelijk Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Nieuwpoort (PDF, 419 kB)

Doelgroepenplan Nieuwpoort (PDF, 1 MB)

Woonmaatschappij IJzer & Zee

Wie een beperkt inkomen heeft, kan bij Woonmaatschappij IJzer en Zee een woning huren tegen een aangepaste huurprijs. Deze woonmaatschappij berekent hun huurprijzen doorgaans op basis van de waarde van de woning, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste.

RSVK

Het stadsbestuur van Nieuwpoort wil de nodige impulsen geven om het wonen in Nieuwpoort betaalbaar te houden, dit door het verlenen van een gemeentelijke huursubsidie.

Het bedrag van de stedelijke huurtoelage bedraagt maximum € 75 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De huurtoelage wordt verleend aan de huurders van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust (R.S.V.K.) die een particuliere woning, appartement of studio huren, volgens de voorwaarden bepaald in het reglement.

Meer informatie kunt u verkijrgen bij het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust. 

 

PRIVE HUREN

Het afsluiten van een huurovereenkomst is een zeer belangrijk moment: het brengt, soms jarenlange, rechten en plichten met zich mee voor de verschillende partijen. Als het goed bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder, wordt de huurovereenkomst bepaald door de regels van de woninghuurwet (van 13 april 1997).
Deze wet is dus niet van toepassing op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten en huurcontracten die betrekking hebben op kantoren, tweede verblijfplaatsen, garages.
Er werd een evenwicht gezocht tussen de bescherming van de huurder, zijn woonzekerheid, en de belangen van de verhuurder, een redelijk rendement en een behoorlijk onderhoud van de verhuurde woning.
De Woninghuurwet bestaat deels uit dwingende en deels uit aanvullende bepalingen. De dwingende bepalingen zijn bepalingen waarvan de huurder en de verhuurder binnen de huurovereenkomst nooit kunnen afwijken. De aanvullende bepalingen zijn bepalingen waarvan ze wel kunnen afwijken, namelijk als ze die afwijking vastleggen in een schriftelijke huurovereenkomst.
De aanvullende bepalingen zijn steeds van toepassing op de mondelinge overeenkomsten en indien het tegenovergestelde niet wordt voorzien in de schriftelijke overeenkomsten.

Er is een wekelijkse update van de databank van privé huurappartementen in de omgeving van Nieuwpoort. U kunt dit verkrijgen via Het Sociaal Huis.

Sociaal Huis - Infopunt Welzijn

Diensthoofd:
Ilse Cranskens
Openingsuren:
Maandag: 8.30 u. – 11.45 u. en 13.30 u. – 17 u. Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 u. – 11.45 u., in de namiddag enkel op afspraak.
Tel:
058 22 38 75
E-mail:
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Adres:
Astridlaan 103
8620 Nieuwpoort