Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Huisvesting > Kopen en verkopen

Kopen en verkopen

Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Iedere Belg is geboren met een baksteen in de maag’. Een eigen woning is de droom van velen onder ons. Hier volgen enkele nuttige tips zodat de ‘droom’ geen ‘nachtmerrie’ wordt.

Sociale koopwoning of kavel

Voor wie het kopen van een woning op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale woning of sociale kavel aan te kopen. Deze woningen en kavels worden verkocht door Woonmaatschappij IJzer en Zee Graanstraat 1, 8600 Diksmuide.

Privé kopen

U bent op zoek naar uw droomhuis? Dan vindt u onder deze rubriek meer informatie die u tijdens uw zoektocht kan helpen!
Een huis zoeken kan via verschillende manieren: een tocht maken in de omgeving waar u graag wil gaan wonen, de nationale en plaatselijke kranten raadplegen, immobiliënkantoren contacteren, ...
De aankoop van een woning heeft ook juridische gevolgen. Als u bij een verkoper via een verkoop uit de hand uw droomhuis vond, sluit u meestal een verkoopsovereenkomst af. Maar dit geeft de aankoop nog geen officieel karakter. Dat doet de notariële akte wel. U kan een woning ook kopen onder opschortende voorwaarde, wat betekent dat u de woning zal aankopen als (een) bepaalde voorwaarde(n) vervuld zijn. Of misschien wordt uw droomwoning aangeboden via een openbare verkoop - vrijwillig of openbaar?
Naast juridische gevolgen horen ook financiële gevolgen thuis bij de aankoop van een woning: notariële aktekosten, registratierechten, schenkingsrechten en de onroerende voorheffing vallen hier onder.

Wie is eigenaar van een perceel of een gebouw?

Het stadsbestuur van Nieuwpoort heeft geen bevoegdheid om informatie over eigenaars van een perceel of gebouw te verstrekken. Vragen die hieromtrent binnenkomen kunnen dus niet door onze diensten beantwoord worden. Een kopie van het kadasterplan van een perceel of een gebouw kan ook door onze stadsdiensten niet gegeven worden.

Indien u van een bepaald perceel grond of gebouw:

  • wenst te vernemen wie eigenaar is ;
  • de oppervlakte wenst te weten ;
  • het perceelnummer en kadastraal inkomen te kennen; 
  • een uittreksel wenst te bekomen uit het kadastraal plan en/of legger;

dan kan je, mits betaling, terecht bij:

De Gewestelijke Directie van het Kadaster
Langerei 7
8000 Brugge

Dienst Uittreksels: Tel. 02 57 82 300 - Fax. 02 57 97 957
e-mail: dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be

Loket-inlichtingen: Tel. 02 57 51 209

Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
Tijdens de schoolvakanties 's namiddags gesloten.

Recht van voorkoop

Soms kan er op een woning ook een recht van voorkoop zijn. Wat dit betekent en wie dit recht van voorkoop mag uitoefenen, vindt u hier:

Houders van het recht van voorkoop

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) beschikken over een recht van voorkoop op privéwoningen waaraan ze renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18 § 2 en 90 en die te koop worden aangeboden.

Wat is het recht van voorkoop?

Het recht van voorkoop houdt in dat de eigenaar die de woning of het perceel wil verkopen er toe verplicht is zich eerst tot de houder van het voorkooprecht (bijvoorbeeld de gemeente) te wenden met de vraag of hij de woning (het perceel) wenst aan te kopen of niet. Zoals het woord zelf al aangeeft, gaat het bijgevolg om het recht als eerste te kunnen kopen, en dit vóór alle mogelijke andere gegadigden (kopen "voor de markt begonnen is"). Voorwaarde is wel dat de houder van het voorkooprecht dezelfde prijs betaalt die een andere kandidaat-koper (op wie hij voorrang heeft) bereid is te betalen voor het goed. Het spreekt vanzelf dat uw notaris deze zaak voor u regelt.

Voor meer informatie recht van voorkoop kunt u terecht bij Dienst Omgeving. 

Bodemattest

Bij de verkoop van een woning of een kavel dient een bodemattest opgevraagd te worden bij OVAM.

Voor meer informatie over het bodemattest kunt u terecht bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening van stad Nieuwpoort: