Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Huisvesting > Leegstand en verwaarlozing

Leegstand en verwaarlozing

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, en gebouwen in het algemeen, moet worden bestreden. De gebouwen hebben immers geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.

Inventarisatie

Het gemeentebestuur maakt jaarlijks een inventarisatie op van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen op haar grondgebied. Deze lijst wordt tegen 1 maart overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.
De eigenaar van een geregistreerde bedrijfsruimte kan binnen 30 dagen na het betekenen van het registratieattest beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Ook kan een aanvraag tot schrapping gericht worden aan de Vlaamse Regering.

De heffing

Voor leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten wordt er een jaarlijkse heffing ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede opeenvolgende registratie in de Inventaris. Het bezwaar tegen de heffing kan binnen een termijn van 3 maanden worden ingediend bij de Vlaamse Overheid. Ook een verzoek tot uitstel of spreiding van betaling van de heffing kan aldaar worden gevraagd.

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort