Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Huisvesting > Stedelijke huurtoelage

Stedelijke huurtoelage

Nieuwpoort wordt zoals alle kustgemeenten geconfronteerd met een schaarste op de woningmarkt ten gevolge van de druk van tweedeverblijf - toerisme. Deze schaarste leidt tot een stijging van de woningprijzen zowel op de koop- als op de huurmarkt.
 

Het stadsbestuur van Nieuwpoort wil de nodige impulsen geven om het wonen in Nieuwpoort betaalbaar te houden, dit door het verlenen van een gemeentelijke huursubsidie.

Wie komt in aanmerking?

De huurtoelage wordt verleend aan de huurders van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust (R.S.V.K.) die een particuliere woning, appartement of studio huren, volgens de voorwaarden bepaald in het reglement. De huurder van de woning dient aan volgende 4 voorwaarden te voldoen:

 • volgens de statuten van het R.S.V.K. in aanmerking komen voor het huren van een woning
 • inwoner zijn van Nieuwpoort
 • op het moment van de aanvraag op 1 januari van het dienstjaar minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Nieuwpoort
 • ingeschreven zijn bij de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee

Het volledig reglement vindt u hier:

Reglement houdende toekenning stedelijke huurtoelage (PDF, 237 kB)

Hoeveel bedraagt de stedelijke huurtoelage?

Het bedrag van de stedelijke huurtoelage bedraagt maximum € 75 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald aan de individuele huurder. De individuele huurtoelage wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen, volgens het reglement houdende toekenning van de stedelijke toelage.

Ik krijg reeds een gewestelijke huursubsidie. Kom ik hiervoor dan ook in aanmerking?

Ja, het toekennen van de stedelijke huurtoelage is cumuleerbaar met de gewestelijke huursubsidie voor zover de huurprijs niet onder het bedrag van € 300 valt.

Meer informatie

 • Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust (R.S.V.K.)
  Canadalaan 39, 8620 Nieuwpoort

            T 058 22 26 00 (elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u.)  - F 058 22 26 08 - E veurnediksmuide@sociaalverhuurkantoor.be 

            Openingsuren kantoor: elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.

            Zitdag (kandidaat-) huurders: Elke woensdag van 9 u. tot 11 u. (of ander moment of afspraak) 

 

 • Woonmaatschappij IJzer en Zee
  Canadalaan 39, 8620 Nieuwpoort
  T 058 31 22 40
  www.ijzerenzee.be