Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Provinciale RUP's > P.R.U.P. Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Riviera

P.R.U.P. Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Riviera

Om redenen dat de provincie op het moment van opmaak van het 'R.U.P. Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Riviera' nog niet beschikte over een goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan (PRS), werd het R.U.P. eerst als Gew.R.U.P. goedgekeurd.

Bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2002 van het PRS werd dit Gew.R.U.P. gewijzigd van juridisch statuut naar P.R.U.P.

GOEDKEURINGSBESLUIT

  • Goedkeuring Vlaamse regering: 5 juli 2002
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 2 oktober 2002

Het P.R.U.P. is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

GOEDGEKEURD P.R.U.P.

Bestemmingsplan + Stedenbouwkundige Voorschriften

Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften (PDF, 2 MB)

OPGELET:

Gelieve er wel mee rekening te houden dat bovenstaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort