Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Vergunningen > Raadsbesluiten bouwen en verbouwen

Raadsbesluiten bouwen en verbouwen

De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft met betrekking tot het bouwen en verbouwen verschillende belasting- en retributiereglementen goedgekeurd. Tevens zijn verschillende raadsbesluiten uitgevaardigd dienstig voor het bouwen en verbouwen.

Een overzicht van de op het grondgebied van Nieuwpoort geldende belasting- en retributiereglementen en raadsbesluiten met betrekking tot bouwen en verbouwen vindt u hier.

Raadsbesluiten met betrekkingen tot bouwen en verbouwen

Politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken

In Nieuwpoort geldt er een politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken. Vanaf 1 juli tot 1 september is er een totaal bouwverbod, alsook is er een verbod op het plaatsen van materieel en materiaal.

Hieronder vindt u het raadsbesluit alsook een kaart waarop de zone vermeld is waar deze politieverordening van toepassing is.

Politieverordening bouwstop (PDF, 255 kB)

Reglement houdende bepaling van de maximum oppervlakte van winkels

Te Nieuwpoort wordt de vloeroppervlakte van winkels beperkt tot 300 m² vloeroppervlakte.
Onder ‘vloeroppervlakte’ wordt begrepen ‘de ruimte waarin handelswaar wordt tentoongesteld en verkocht’.

Overgangsbepalingen en uitzonderingsmaatregelen:

  1. De beperking inzake vloeroppervlakte geldt niet voor winkels gevestigd op industriezones en ambachtelijke zones.
  2. Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen deze oppervlakte behouden zolang de aard en de activiteit van de winkel dezelfde blijven.
  3. Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen zich elders vestigen op het grondgebied mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
    a) De bestaande winkelruimte op de vroegere locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van max. 300 m². Bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe locatie is een schriftelijke verklaring gevoegd van de eigenaar van de winkelruimte gevestigd op de vroegere locatie waarbij dit wordt bevestigd.
    b) De winkelruimte op de nieuwe locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van maximum de vloeroppervlakte van de vroegere locatie.
    c) De aard en de activiteit van de winkel op de nieuwe locatie zijn identiek aan deze van de vroegere locatie.
  4. Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen op dezelfde site, bij afbraak en heropbouw van het pand deze vloeroppervlakte behouden mits de aard en de activiteit van de winkel identiek blijven.

Reglement houdende bepaling van de maximum oppervlakte van winkels (PDF, 349 kB)

Gemeentelijk stedenbouwkundig reglement ontbreken van parkeerplaatsen

Gemeentelijk reglement Ontbrekende Parkeerplaatsen (PDF, 263 kB)

Belastingreglement Ontbrekende Parkeerplaatsen (PDF, 186 kB)

Belastingreglement ontbrekende parkeerplaatsen_wijziging (PDF, 110 kB)

Subsidiereglement Ontbrekende Parkeerplaatsen (PDF, 286 kB)

Collegebesluit woonkwaliteit appartementen grondgebied Nieuwpoort

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 februari 2019 specifieke bepalingen in functie van woonkwaliteit voor appartementen op het grondgebied van Nieuwpoort vastgesteld.

Hieronder vindt u het besluit:

woonkwaliteit appartementen grondgebied Nieuwpoort (PDF, 352 kB)

Beleidsvisie meergezinswoningen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad

Het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2020 heeft een beleidsvisie voor meergezinswoningen op het grondgebied van Nieuwpoort goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 9 april 2020 de beleidsvisie voor meergezinswoningen in Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad goedgekeurd.

 

Beleidsvisie meergezinswoningen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad (PDF, 261 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Kelly Maene, omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53 (alleen van 8 u. tot 12 u.telefonisch bereikbaar)
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort