Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Vergunningen > Wegvergunningen

Wegvergunningen

Bij bouwwerken of festiviteiten, die gepaard gaan met verkeershinder, moet steeds een signalisatiemachtiging aangevraagd te worden:

Bouwwerken

Men dient vooraf een toelating te krijgen Indien bij het uitvoeren van werken een deel van de openbare weg (ook van het voetpad) ingenomen wordt. De bouwheer (= opdrachtgever van de werken) is verantwoordelijk voor het gebruik van het openbaar domein en voor het plaatsen en instandhouden van de nodige signalisatie en andere veiligheidsmaatregelen. Deze bezetting van het openbaar domein dient minstens 14 dagen vooraf aangevraagd te worden bij middel van een speciaal formulier en de nodige plannen van de voorziene signalisatie- en veiligheidsmaatregelen. Deze toelating - signalisatiemachtiging genoemd - dient aangevraagd te worden via de dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit, Langestraat 89: T 058 22 44 17 - preventie@nieuwpoort.be

 

Aanvraagformulier signalisatiemachtiging n.a.v. werken (PDF, 306 kB)

Festiviteiten

Het gebruik of afsluiten van het openbaar domein voor het houden van festiviteiten of evenementen is onderworpen aan een toelating van het college van burgemeester en schepenen en een standplaatsvergunning afgeleverd door de burgemeester.
Deze toelating en vergunning dient minimum één maand vooraf aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, via de stedelijke toeristische dienst.

Evenementenfiche (PDF, 333 kB)