Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Verhuizen

Verhuizen

Parkeerverbod

Wil je enkele parkeerplaatsen vrij houden naar aanleiding van een verhuis, dan kunt u een aanvraag indienen bij de stadsdiensten tot het plaatsen van bordjes 'verboden te parkeren'. De aanvraag moet minstens 14 kalenderdagen ingediend worden bij de dienst veiligheid en preventie, T 058 22 44 17, preventie@nieuwpoort.be met het aanvraagformulier 'verboden te parkeren'.

Voor het plaatsen van de borden en de administratieve afhandeling dient een retributie van € 60 betaald te worden. Hiervoor zal een factuur overgemaakt worden door het stadsbestuur Nieuwpoort. 

Wanneer er parkeerverbod gevraagd wordt in een zone waar het betalend parkeren van toepassing is, zal het Parkeerbedrijf Nieuwpoort nv een retributie vragen, gelijkgesteld aan de tarieven van de zone waarin deze bezetting gebeurt en zoals bepaald werd in het retributiereglement. Voor deze betaling zal een factuur opgemaakt worden door het Parkeerbedrijf Nieuwpoort nv.

aanvraagformulier parkeerverbod (, 0)

aanvraagformulier signalisatiemachtiging (PDF, 306 kB)

retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden (PDF, 106 kB)

Huisnummering

Elk gebouw moet, ongeacht de bestemming (huisvesting, zaak, ..), een huisnummerplaat dragen. Bij nieuwbouw moeten de eigenaars een nieuw huisnummer vragen bij de dienst bevolking (loket 1) van de stad. De huisnummerplaat kan terzelfdertijd aangevraagd worden. Enkel de stad is bevoegd om een officieel huisnummer toe te kennen. 

INFO: Bevolking 
           Stadhuis
           Openingsuren: van maandag t/m zaterdag van 9 u tot 12 u
           T 058 22 44 42
           E-mail: bevolking@nieuwpoort.be