Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Afval en emissies

Afval en emissies

Milieu-informatie over afval en emissies online toegankelijk

Europa vaardigde onlangs de E-PRTR Verordening uit. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register. Deze Europese verordening past in het Verdrag van Aarhus, dat de rechten op het vlak van milieu-informatie, de betrokkenheid bij de besluitvorming over milieu en het beroep in milieuaangelegenheden vastlegt. De E-PRTR is de Europese omzetting van het PRTR-Protocol van de Verenigde Naties. 

Dit nieuwe register maakt milieu-informatie publiek toegankelijk via een openbare elektronische databank.

In het register worden jaarlijks gegevens opgenomen van zo'n 24 000 industriële puntbronnen of bedrijven uit 65 economische sectoren in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Per bedrijf geeft het register informatie over de hoeveelheid geproduceerd afval, zowel het gevaarlijk als het niet-gevaarlijk. Daarnaast krijgt u een overzicht van de aard en de hoeveelheid emissies naar de lucht, het water en de bodem. En dit op basis van een lijst van 91 verontreinigende stoffen zoals zware metalen, dioxines, broeikasgassen, enzovoort. Ook diffuse bronnen, zoals het wegverkeer, worden in het register opgenomen.

De databank bevat ook geografische informatie. Per regio, bedrijf of sector biedt ze een overzicht van het geproduceerde afval en de emissies.
De website staat sinds november 2009 online en bevat nu nog de gegevens van het jaar 2007. De lidstaten hebben recent de rapportage voor 2008 afgerond. Voor België werkt de OVAM nauw samen met de overige Belgische milieu-instanties, waarna de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de gegevens van de drie gewesten samenvoegt. Na de validatie op Europees niveau, worden de gegevens in het tweede kwartaal van 2010 gepubliceerd op de website. Vanaf 2012 kunt u voor deze gegevens ook terecht op een Vlaamse PRTR-site.

Meer weten over het Verdrag van Aarhus? Surf naar www.aarhus.be