Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse exploiteren of veranderen.

Het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg Vlarem I, deelt de als hinderlijk beschouwde inrichtingen in 3 klassen in, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten.

Klasse 1 inrichtingen

De Bestendige Deputatie is bevoegd voor de inrichtingen klasse 1. De milieuvergunningsaanvragen moeten bijgevolg bij de Provincie West-Vlaanderen ingediend worden.

Uitzondering: de Bestendige Deputatie is ook bevoegd voor inrichtingen klasse 2 van de openbare besturen.

De Bestendige Deputatie beslist binnen de 4 maanden (eventueel verlengd met 2 maanden) over de milieuvergunningsaanvraag.

Klasse 2 inrichtingen

Het College van Burgemeester is bevoegd voor de inrichtingen klasse 2.

Uitzondering: het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor alle aanvragen van tijdelijke inrichtingen (ook klasse 1).

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen de 105 dagen over de milieuvergunningsaanvraag.

Klasse 3 inrichtingen

Het College van Burgemeester is bevoegd voor de inrichtingen klasse 3. De Vlarem voorziet een systeem van melding voor de inrichtingen van klasse 3. Dit zijn inrichtingen waarvoor een vergunning niet nodig wordt geacht omdat de milieu-impacten ervan geringer zijn.

De exploitatie van een dergelijke inrichting moet gemeld worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. De exploitatie mag aanvangen de dag nadat de melding is gedaan. De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn rechtstreeks toepasselijk.

Milieu

Diensthoofd:
An-Sofie Devloo, milieu-ambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 51
E-mail:
milieu@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort