Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Openbare werken en Verkeer > Parkeren

Parkeren

Parkeerbedrijf Parking Partners

Op de website www.parkingpartners.be kan je alle informatie omtrent openingsuren en tarieven vinden. Telefonisch kan je hen bereiken via tel 058 24 04 79.

Voor eventuele klachten moet je je ook tot hen wenden. ‘ParkingPartners’ is immers géén gemeentelijke instantie en fungeert totaal onafhankelijk.

Er is ook een parkeerwinkel waar je je tot kan richten. De winkel was vroeger gehuisvest op het Hendrikaplein, maar bevindt zich nu in de ondergrondse parkeergarage. De winkel is bereikbaar via de Dienstweg Havengeul waar je naast de cafetaria van het Centrum Ysara in een glazen toegangspaviljoen de lift naar beneden kan nemen. Adres: Dienstweg Havengeul 12a.

De volledige folder van het parkeerbedrijf 'ParkingPartners' kan je hieronder vinden.

Parkeerfolder (PDF, 20 MB)

In de rode zone moeten zowel inwoners als bezoekers een ticket betalen.

In de oranje zone mogen de inwoners van Nieuwpoort gratis parkeren met hun gemeentelijke parkeerkaart.

In de paarse zone moeten zowel inwoners als bezoekers een ticket betalen.

In de gele zone geldt enkel de gemeentelijke parkeerkaart. Werknemers die in winkels in Nieuwpoort-Bad werken, mogen met hun kaart alleen in de oranje zone parkeren.

Parkeren

De 10 meest gestelde vragen over parkeren in Nieuwpoort!

1. Waar mag je parkeren met een gemeentelijke parkeerkaart?
Als Nieuwpoortenaar mag je met je gemeentelijke parkeerkaart in de badplaats overal gratis parkeren in de betalende zone, met uitzondering van de Albert I-laan, de Lombardsijdestraat, een deel van de Veurnestraat en de paarse zone.
Op alle betalende parkeerplaatsen in de Franslaan, de Elisalaan, alle zijstraten tussenin, de Simliwijk, Dienstweg Havengeul, de parkings nabij het Prins Mauritspark in de Louisweg, en langsheen de Kinderlaan zal je dus als Nieuwpoortenaar gratis met je bewonerskaart kunnen parkeren.

In Nieuwpoort-Stad is er niets gewijzigd aan het parkeerbeleid! 

2. Hoe kom ik in contact met het parkeerbedrijf ‘Parking Partners’?
Op de website www.parkingpartners.be kan je alle informatie omtrent openingsuren en tarieven vinden. Telefonisch kan je hen, tijdens de openingsuren, bereiken via tel. 058 24 04 79. Voor eventuele klachten moet je je ook tot hen wenden. ‘ParkingPartners’ is immers géén gemeentelijke instantie en fungeert totaal onafhankelijk.
Er is ook een parkeerwinkel waar je je tot kan richten. Deze bevindt zich in de ondergrondse parkeergarage. De winkel is bereikbaar via de Dienstweg Havengeul waar je naast de cafetaria van het Centrum Ysara in een glazen toegangspaviljoen de lift naar beneden kan nemen.
Adres: Dienstweg Havengeul 12a

3. Wat verandert er met de nieuwe ondergrondse parking ‘Parking Promenade’?
De ondergrondse parkeergarage ‘Promenade’, gelegen in de Dienstweg Havengeul, biedt plaats aan 443 voertuigen en dit op 2 niveaus. Het in- en uitrijden gebeurt via 1 toegang nl. de dienstweg Havengeul. De garage kan te voet echter ook via de P. Orbanpromenade bereikt worden.

4. Ik heb een boete en ik ben het er niet mee eens? Hoe kan ik bezwaar indienen?
Als je niet akkoord gaat met een boete die je gekregen hebt, dien je je te wenden tot het parkeerbedrijf ‘ParkingPartners’. Dit gaat wel over boetes die je in de betalende zones in Nieuwpoort-Bad of Nieuwpoort-Stad (alleen Ventweg Kaai) gekregen hebt.

Het betalend parkeren is in concessie gegeven aan de private partner Parking Partners. Dit bedrijf zet parkeerwachten in, onderhoudt de parkeerautomaten en zorgt voor de inning van parkeerretributies. 

Klachten over de dienstverlening en bezwaren tegen parkeerretributies moeten gericht worden aan:

Parking Promenade - Dienstweg Havengeul 12a - tel. 058 24 04 79 - parkeren.nieuwpoort@parkingpartners.be 

Ben je niet akkoord met een boete die je in Nieuwpoort-Stad (bv. vergeten van blauwe schijf) gekregen hebt, dien je schriftelijk contact op te nemen met het College van burgemeester en schepenen.

5. Wie heeft er recht op een gemeentelijke parkeerkaart? 
Iedereen die in Nieuwpoort gedomicilieerd is, heeft recht op een gemeentelijke bewonerskaart. Zorgverstrekkers, onderhoudsfirma's voor dringende herstellingswerken of vastgoedkantoren kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een gemeentelijke parkeerkaart verkrijgen of aankopen.

6. Waar kan ik een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen?
Wie voor het eerst een gele bewonerskaart wil aanvragen moet zich wenden tot de parkeerwinkel. ‘ParkingPartners’ beheert zowel het bovengronds betalend parkeren als het gebruik van de nieuwe ondergrondse parkeergarage ‘Promenade’. Men moet uiteraard de identiteitskaart en de boorddocumenten van de wagen(s) voorleggen. De kaart wordt onmiddellijk toegekend.

7. Mijn parkeerkaart vervalt binnenkort. Wat moet ik doen?
De gele bewonersparkeerkaarten zijn 2 jaar geldig. De houders worden verzocht zèlf de vervaldatum van hun kaart in het oog te houden. De verlenging en het opsturen van de kaart gebeuren automatisch. Zodra jouw kaart is vervallen, moet je deze niet terugbezorgen aan het stadsbestuur. Je mag deze kaart dus weggooien. 

8. Ik heb een nieuwe nummerplaat. Moet ik dit melden?
Als je nummerplaat van je auto wijzigt, dan moet je contact opnemen met het parkeerbedrijf ‘ParkingPartners’. De bewonerskaart met de oude nummerplaat is immers niet meer geldig.

9. Waar mogen wagens met een gehandicaptenkaart parkeren?
In Nieuwpoort zijn maar er liefst 188 parkeerplaatsen te vinden die geschikt zijn voor personen in het bezit van een gehandicaptenkaart. Op deze plaatsen hoeft niet betaald te worden, mits men een geldige parkeerkaart achter zijn voorruit heeft liggen. Deze kaarten worden verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Bij de aanvraag tot het bekomen van een dergelijke kaart kan je je laten begeleiden op het kabinet van de burgemeester.
De lijst van voorbehouden parkeerplaatsen vind je op de website onder wonen > toegankelijk Nieuwpoort > mobiliteit > voorbehouden parkeerplaatsen.

10. Waar kan ik met mijn blauwe schijf parkeren?
In Nieuwpoort-Stad is er een blauwe zone waar je verplicht bent om je blauwe kaart te gebruiken. Deze zones staan telkens aangeduid met een verkeersbord.
 

Parkeren met kampeerwagens of mobilhomes

Overnachting op het openbaar domein in kampeerwagens of mobilhomes is verboden op het ganse grondgebied van de stad. 

Kampeerwagens of mobilhomes zijn welkom bij De Zwerver waar er 28 goed uitgeruste parkeerplaatsen ter beschikking staan, 24h/24h.
Adres: Brugsesteenweg 29 Nieuwpoort - T 0474 66 95 26 - E-mail: de_zwerver@telenet.be

Meer informatie over mobilhomes vind je op onze website. 

Parkeren op de zeedijk

Parkeren op de zeedijk is ten allen tijde verboden.
Er kan wel toelating bekomen worden voor het laden en lossen van goederen, meubelen, materialen enz. Deze toelating dient schriftelijk aangevraagd te worden via de Dienst Veiligheid en Preventie: tel. 058 22 44 17 of preventie@nieuwpoort.be

toelating parkeren zeedijk (PDF, 282 kB)