Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Openbare werken en Verkeer > Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Signalisatievergunning

Aannemers of onderaannemers die werken uitvoeren aan gebouwen op de zeedijk kunnen toelating bekomen tot het rijden op de zeedijk onder de volgende voorwaarden:

  • er mag niet geparkeerd worden op de zeedijk -  het parkeren dient te geschieden binnen een afgebakende werfzone of zone van de standplaatsvergunning
  • men dient in het bezit te zijn van een toelating tot bezetten openbaar domein en signalisatiemachtiging voor deze werken. Deze toelating, evenals de vraag om toelating tot rijden op de zeedijk dient aangevraagd te worden aan de dienst veiligheid en preventie - T 058 22 44 17 - preventie@nieuwpoort.be. 

Aanvraag signalisatievergunning (PDF, 306 kB)

Inname van het openbaar domein

Handelsactiviteiten

Het gebruik van het openbaar domein voor handelsactiviteiten(vb. voor terrassen, tafels, stoelen, koopwaar, ...) is onderworpen aan een toelating van het college van burgemeester en schepenen.  Men dient hiervoor een standplaatsvergunning te bekomen, afgeleverd door de burgemeester.

Deze toelating en vergunning moeten vooraf aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen, via de dienst Stedenbouw, W. De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort, Tel: 058 22 44 52

Aanvraagformulier bezetting openbaar domein (geen werken) (PDF, 581 kB)

Reglement bezetten openbaar domein (PDF, 579 kB)

Bouwwerken

Men dient vooraf een toelating te krijgen Indien bij het uitvoeren van werken een deel van de openbare weg (ook van het voetpad) ingenomen wordt. De bouwheer (= opdrachtgever van de werken) is verantwoordelijk voor het gebruik van het openbaar domein en voor het plaatsen en instandhouden van de nodige signalisatie en andere veiligheidsmaatregelen. Deze bezetting van het openbaar domein dient minstens 14 dagen vooraf aangevraagd te worden bij middel van een speciaal formulier en de nodige plannen van de voorziene signalisatie- en veiligheidsmaatregelen.

Deze toelating - signalisatiemachtiging genoemd - dient aangevraagd te worden via de dienst veiligheid en preventie,  T 058 22 44 17 - preventie@nieuwpoort.be.

Signalisatiemachtiging voor het bezetten van het openbaar domein door werken (PDF, 306 kB)

Festiviteiten

Het gebruik of afsluiten van het openbaar domein voor het houden van festiviteiten of evenementen is onderworpen aan een toelating van het college van burgemeester en schepenen en een standplaatsvergunning afgeleverd door de burgemeester.

Deze toelating en vergunning dient minimum twee maanden vooraf aangevraagd te worden via events@nieuwpoort.be door middel van het invullen van de evenementenfiche.

 

Evenementenfiche (PDF, 758 kB)

Parkeerverbod

Aanvraag invoeren parkeerverbod

Voor het leveren van goederen of uitvoeren van werken kan het nodig zijn dat er een parkeerverbod ingevoerd wordt. Indien deze levering of werken geen andere hinder meebrengen voor het verkeer (ook voor voetgangers), dient dit parkeerverbod rechtstreeks aangevraagd te worden via de dienst Veiligheid en preventie, Langestraat 89, T 058 22 44 17, preventie@nieuwpoort.be
 

Wil je enkele parkeerplaatsen vrij houden naar aanleiding van een verhuis, dan kunt u een aanvraag indienen bij de stadsdiensten tot het plaatsen van bordjes 'verboden te parkeren'. De aanvraag moet minstens 14 kalenderdagen ingediend worden bij de dienst veiligheid en preventie, T 058 22 44 17, preventie@nieuwpoort.be met het aanvraagformulier 'verboden te parkeren'.
Voor het plaatsen van de borden en de administratieve afhandeling dient een retributie van € 60 betaald te worden. Hiervoor zal een factuur overgemaakt worden door het stadsbestuur Nieuwpoort.

Wanneer er parkeerverbod gevraagd wordt in een zone waar het betalend parkeren van toepassing is, zal het Parkeerbedrijf Nieuwpoort nv een retributie vragen, gelijkgesteld aan de tarieven van de zone waarin deze bezetting gebeurt en zoals bepaald werd in het retributiereglement. Voor deze betaling zal een factuur opgemaakt worden door het Parkeerbedrijf Nieuwpoort nv.

 

Aanvraagformulier parkeerverbod (, 0)